UtskriftUtskrift  
   
Omena-apteekki  
 

Astma-, diabetes- och hjärtprogrammen

I Äppelapoteken finns specialkunskap vad gäller läkemedelsvård av dessa folksjukdomar. Kom till apoteket och diskutera om doseringshjälpmedlen inte fungerar, om levnadsvanorna behöver nytänkande eller om doseringsanvisningarna för läkemedlen känns svåra. Vi strävar till att stöda de nationella vård-direktiven. Vi ordnar också temadagar för granskning av folksjukdomarna. Du kan fylla i risktestet för diabetes, mäta ditt blodtryck eller delta i kolesterolmätningarna.