På Svenska

Äppelapoteket betjänar dig i Virkby och Sjundeå . Våra kontaktuppgifter, öppethållningstider samt köranvisningar finner du genom att klicka på linkarna här intill. Vid frågor som angår mediciner kan du dock vara i kontakt med Äppelapoteket via linkarna bredvid. Naturligtvis kan du även kontakta oss per telefon och fax eller göra ett besök i något av våra apotek. 

PRODUKTER, INFORMATION OCH KUNSKAP FRÅN ÄPPELAPOTEKET

Äppelapotekets mål med sin verksamhet är att sträva efter lyckad medicinsk vård och främjande av god hälsa samt att fungera som en del av bashälsovården. Via oss får du alla mediciner, hälsovårdsprodukter samt den behövliga kunskap som behövs för att förverkliga din vård på det bästa och förmånligaste sättet. I spalten intill på vänstra kanten finner du mera information om våra olika serviceformer.

Fråga om mediciner
– i Äppelapoteket

Våra farmaceuter och provisorer är utbildade till att kunna besvara frågor rörande mediciner och medverka till att medicineringen blir lyckad. När du köper egenvårdsprodukter träffar du alltid en person med farmaceutisk utbildning som kan ge dig den information du behöver.

För att medicineringen skall lyckas löner det sig försäkra sig om att följande saker är klarlagda:

Hur medicinen fungerar?

När och hur du använder medicinen?

Hur länge du skall använda medicinen?

Om medicinen har några vanliga biverkningar?

Vem du skall ta kontakt med vid problemsituationer?