Äppelapotekens stamkund

  • Gratis förnyande av e-recept åt stamkunder
  • Uppföljning av medicinernas interaktioner
  • Erbjudanden till stamkundspris
  • Rabattprocent enligt tabellen för hela familjens inköp
  • Meddelande om eventuella störningar i e-recepttjänsten direkt till e-posten
  • Personliga erbjudanden direkt till e-posten
Sammanlagda inköpRabatt
50 – 100 €1 %
101 – 200 €2 %
201 – 300 €3 %
301 – 400 €4 %
yli 401 €5 %

Till de sammanlagda inköpen räknas alla i samma hushåll som är registrerade till samma stamkundskonto under kalenderåret (från anslutningstillfället). Till summan räknas alla normalprissatta egenvårdsmediciner och egenvårds­produk­ter. Rabatten ges på normalprissatta egenvårds­produkter enligt saldot på det föregående inköpstillfället, men inte på rabatterade produkter eller mediciner.

Det är viktigt att samtliga som är ansluta till stamkunds­kontot visar FPA-kortet (eller t ex körkortet) innan produkterna registreras i kassan. På detta vis styrs inköpen till rätt konto.